Szombat, 2019-10-19, 6:09 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

A névmás1


A névmás

 

névmás, mint nevéből is kiderül, más szó helyett áll, vagy arra mutat.

A névmás fajtái: a személyes és a birtokos névmás.

 

A személyes és a birtokos névmások ragozása

 

Egyes szám

Alanyeset

Tárgyeset

Jelzői birtokos

névmás

Önálló birtokos

névmás

1. szem.

I - én

me - engem

my - az én...m

mine - enyém

2. szem

you - te

you - téged

your - a te...d

yours - tied

                     hím

3. szem.       

                     seml.

he - ő

she - ő

it - az

him - őt

her - őt

it - azt

his - az ő...a

her - az ő ...a

its - annak a...a

his - övé

hers - övé

its - azé

Többes szám

 

 

 

 

1. személy

we - mi

us - minket

our - a mi...nk

ours - a mienk

2. személy

you - ti

you - titeket

your - a ti...tok

yours - a tietek

3. személy

they - ők, azok

them - őket

their - az ő...juk

theirs - az övék

 

1. A személyes névmás: egyes szám első személyét mindig nagybetűvel írjuk, de csak alanyesetben: I.

Az angolban a személyes névmás második személyének - (you) egyes és többes számú alakjai között nincs különbség. Ugyanez vonatkozik a birtokos névmásokra (your, yours) is. Hasonlóképpen nincs különbség a tegezés és magázás között. Ha érzékeltetni akarjuk, hogy több emberről van szó, egy többes számú főnevet vagy számnevet teszünk utána.

Pl.: you all - ti (rnindannyian); you boys - ti fiúk

Az it-nek, azon kívül, hogy tárgyak, dolgok neve helyett áll, nyelvtani (alaki), alanyi szerepe is van.

A) Az úgynevezett személytelen igék mellett áll.

Pl.: It is raining. - Esik az eső.

It is snowing. - Havazik.

It is five o'clock. - Öt óra van.

It is a·hundred kilometres from Budapest to Kecskemét. - Kecskemét Budapesttől száz km-re van.

B) Ha a mondat alanya főnévi igenév, vagy mellékmondat:

Pl.: It is not easy to forget. - Nem könnyű elfelejteni.

It is no use going there. - Nem érdemes odamenni.

C) Alaki-alanyi szerepe van az it-nek akkor is, ha az értelmi alanyt kiemeljük hangsúlyozzuk.

Pl.: Who is it? - Ki az? It is George. - György (az).

It was George who saw you in the street. - György volt az, aki látott téged az utcán.

It was you, who(m) George saw in the street. - Te voltál az, akit György az utcán látott.

It was in the street that George saw you. - Az utcán látott téged György.

- it után a to be mindig egyes szám harmadik személyben van: is, was, will be.

- a kiemelt alanyt és a tárgyat a who (which), a kiemelt határozókat a that (hogy) köti össze.

- ha a kiemelt alany személyes névmás, akkor azt tárgyesetbe tesszük.

Pl.: Who has broken this window? - Ki törte be ezt az ablakot?

It was not me. (It wasn't me.) - Nem én voltam!

 

2. A birtokos névmás: melléknévi, vagy jelzői alakjában mindig főnévvel együtt használjuk.

Pl.: This is my book. - Ez az én könyvem.

A főnévi, vagy önálló birtokos névmás mindig magában áll, és lehet a mondat alanya, tárgya, határozója.

Pl.: This book is mine. - Ez a könyv az enyém.

He went his way, and I went mine. - Ment a maga útján, én is a magamén.

Yesterday a friend of mine came to see me. - Tegnap meglátogatott az egyik barátom.

A birtokviszony nyomósítására szolgál az own (saját) szócska. Csak jelzői birtokos névmással állhat.

Pl.: This is my own house. - Ez az én saját házam. This car is my own. - Ez a kocsi a saját tulajdonom (sajátom).

I have got a flat of my own. - Van (egy) saját lakásom.

I am on my own today. - Ma a magam ura vagyok. (Ma teljesen egyedül vagyok.)

 

Visszaható és nyomósító névmás

 

Személy

Egyes szám

Többes szám

1.

myself - magam(at)

ourselves - magunk(at)

2.

yourself - magad(at)

yourselves - magatok(at)

 

3.

himself

herself - maga, magát

itself

 

themselves - maguk(at)

 

A visszaható névmás használata az angolban nem olyan széleskörű, mint a magyarban.

Pl.: az I wash myself - megmosakodom - helyett elegendő az I wash.

A visszaható névmás helyett megteszi a személyes névmás is, ha ezzel nem okozunk félreértést.

Pl.: When you come, please, bring your friend with you. - Ha jössz, kérlek hozd magaddal a barátodat is!

De: He cut himself. - Megvágta magát.

He is sitting by himself so much. - Sokat üldögél magában.

She bought herself a new dress. - Vett magának egy új ruhát.

You don't need to excuse yourself. - Nem kell mentegetőznöd.

A nyomatékosító névmás az alany kiemelésére szolgál. A visszaható névmáson általában nincs mondathangsúly, a nyomósító névmáson mindig van.

Pl.: She bought the dress herself. - ő maga vette meg az új ruhát. I did it myself. - Én magam csináltam. You said it yourself. - Te magad mondtad.

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés