Szombat, 2019-10-19, 4:41 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Az ige


Az ige

 

Az ige cselekvést történést vagy létezést fejez ki. Az angol nyelvben vannak főigék, amelyek önállóan, és segédigék, amelyek - mint nevük is mutatja - csak főigékkel együtt állhatnak. Az igeragozásban megkülönböztetünk egyszerű és összetett igealakot, vagy igeidőt.

Az egyszerű igealakhoz, vagy igeidőhöz mindössze kettő tartozik: a kijelentő mód, cselekvő igeragozás jelen ideje (Present Tense), és a kijelentő mód, cselekvő igeragozás múlt ideje (Past Tense).

Pl.: I work. - Dolgozom. I worked. - Dolgoztam.

A többi igeidő segédigéből és főigéből álló összetett igeidő.

Pl.: He has gone. - Elment.

A tulajdonképpeni segédigék: to be (lenni), to have (birtokolni)

A módbeli segédigék az összetett igealakban a főigék jelentését módosítják. Ezek a következők: can (tud, -hat, -het), may (szabad, -hat, -het) must (kell) shall (fog, lesz) will (fog, lesz), ought to (kell), need [szükséges) dare (mer), used to (szokott), valamint a to do (tenni, csinálni), ha kérdezünk vagy tagadunk vele. (Lásd.: Módbeli segédigék!)

Az egyszerű és az összetett igealakoknak összesen csak háromféle végződése, ragja lehet:

-(e)s, -ing, -[e)d;

A segédigék nagy részének semmilyen végződése nincs.

Aszerint, hogy az ige -(e)d-vel képezi a múlt idejét, vagy sem beszélünk szabályos igékről, illetve rendhagyó igékről. Arról, hogy egy ige szabályos-e vagy rendhagyó, a szótárból kaphatunk felvilágosítást. Az angol igéknek három fő szótári alakjuk van. Ezekből az összes többi alak megalkotható. (A szabályos igéknél elég, ha az első alakot tudjuk, a rendhagyó igéknél sajnos meg kell tanulni a második és a harmadik szótári alakot is.)

A három fő szótári alak a következő:

l. Present Infinitive (jelen idejű főnévi igenév)

2. Past Tense (kijelentő mód cselekvő igeragozás múlt idő)

3. Past Participle (múlt idejű melléknévi igenév).

Tehát egy szabályos ige szótári alakja a kővetkező: Pl.: play, played, played - játszik - játszott - játszva

close, closed, closed - zár - zárt - zárva

wait, waited, waited - vár - várt - várva.

 

Rendhagyó igék

 

Ha a rendhagyó igéket a szótári alakjaik szerint hasonlítjuk össze, a következő típusokat figyelhetjük meg:

a) Az ige három főalakja megegyezik:

Pl.: cut, cut, cut - vág - vágott - vágva; hit, hit, hit - ver - vert - verve

b) Az első és a második alak egyezik meg:

Pl.: beat, beat, beaten - üt - ütött - ütve

c) A második és a harmadik alak egyezik meg:

Pl.: make, made, made - csinál - csinált - csinálva; say, said, said - mond - mondott - mondva

d) Az első és a harmadik alak egyezik meg:

Pl.: run, ran, run - fut - futott - futva; come, came, come - jön - jött - jöve(t)

e) Mind a három alak különböző:

Pl.: speak, spoke; spoken - beszél - beszélt - beszélve; take, took, taken - felvesz - felvett - felvéve

A fontosabb rendhagyó igék ragozását megtalálod a könyv végén!

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés