Szombat, 2019-10-19, 4:50 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Az ige névszói alakjai:Gerund


II. Gerund (-ing form)

 

A Gerund-ot -ás, -és végű főnévvel, főnévi igenévvel, esetleg mellékmondattal fordíthatjuk magyarra. A mondaton belül főnévhez hasonló szerepet játszik, de megőrizte igei természetét is azzal, hogy ugyanolyan esetet és elöljárót vonz, mint az alapige. Nem lehet névelője és jelzője.

Az Infinitive és a Gerund sok esetben felcserélhetők egymással. Míg azonban az Infinitive egy bizonyos esetre utal, addig a Gerund általánosságban jelöli meg a cselekvést.

Pl.: I should like to go to the cinema with you on Sunday. - Vasárnap szeretnék veled menni a moziba.

I don't like going to the cinema alone. - Nem szeretek egyedül moziba járni.

Lényeges! A to forget, to remember, to stop igék után az Infinitive-nek és a Gerund-nak eltérő jelentése van.

Pl.: Don't forget to close the door. - Ne felejtsd el bezárni az ajtót!

vagy: Please remember to close the door.

I'll never forget seeing her. - Sohasem felejtem el, hogy láttam őt.

I remember seeing her. - Emlékszem, hogy láttam őt.

A fenti példákban az Infinitive időben előre, a Gerund pedig időben visszafelé mutat.

1. A Gerund mint alany:

Pl.: Speaking without thinking is shooting without aiming. - Beszélni gondolkodás nélkül olyan, mint cél (célzás) nélkül lövöldözni.

Seeing is believing. - Hiszem, ha látom. (Azt hiszem, amit látok.)

Running is disgraceful but useful. - Szégyen a futás, de hasznos.

2. A Gerund mint tárgy:

A következő, érzelmeket kifejező igék után gyakran áll Gerund: to love - szeretni, to like - szeretni, to enjoy - élvezni, to intend - szándékozni, to mind - bánni, ellenezni, kifogásolni, to bear - tűrni, elviselni, to prefer - előnyben részesíteni, to dislike - nem szeretni, to hate - utálni, gyűlölni, to fear - félni, to regret - sajnálni, to imagine - elképzelni, to remember - emlékezni stb.

Pl.: Children like reading fairy tales. - A gyerekek szeretnek mesét olvasni.

He prefers basking in the sun and reading good books. - Jobb szeret a napon sütkérezni, és jó könyveket olvasni.

Would you mind coming tomorrow? - Lenne szíves eljönni holnap?

I don't mind staying at home alone. - Nem bánom, ha egyedül kell otthon maradnom.

I couldn't help laughing. - Nem tudtam megállni a nevetést.

I intend going to Turkey. - Törökországba készülök.

- ha az ige és a Gerund alanya különbözik, a következő szerkezeteket kell használnunk:

I doesn't like the children crying. - Nem szeretem a gyereksírást.

A fenti mondatban a főnév helyett állhat birtokos szerkezet is:

I does not like the children's crying. - Nem szeretem a gyereksírást.

I doesn't like their crying. - Nem szeretem a sírásukat.

- a cselekvés megkezdésével, folytatásával és befejezésével kapcsolatos igék is állhatnak Gerund-dal: to begin - elkezdődni, to start - elkezdeni, to continue - folytatódni, to finish - befejezni, to stop - befejeződni stb.

Pl.: Don't keep laughing. - Ne nevess folyton!

We never finish learning. - Sohasem fejezzük be a tanulást.

The band continued playing. - A zenekar tovább játszott.

- a bocsánatkéréssel kapcsolatos igék mellett is használhatunk Gerund-ot.

Pl.: Please, excuse my being late. - Bocsánat a késésért.

I can't help feeling sorry for him. - Nem tehetek róla, sajnálom.

További példák:

Try opening it with this key. - Próbáld meg kinyitni ezzel a kulccsal!

He suggested calling him at once. - Azt javasolta, hogy azonnal hívjuk fel.

Your hair wants cutting. - A hajadat le kell vágni.

This window needs cleaning. - Ezt az ablakot meg kell tisztítani.

3. A Gerund mint jelző (elsősorban mint birtokos jelző):

He has the bad habit of being late every day. - Megvan az a rossz szokása, hogy minden nap elkésik.

Don't miss the opportunity of doing good. - Ne szalaszd el a lehetőséget, ha jót tehetsz.

We were not sure of my sister's coming back so soon. - Nem voltunk biztosak benne, hogy a nővérem ilyen gyorsan visszatér.

Is there any possibility of my friend's going to London? - Van rá lehetőség, hogy a barátom Londonba menjen?

I don't like the idea of going out in this rain. - Gondolni sem akarok arra, hogy ilyen esőben elmenjek itthonról.

It is the best way of doing it. - Ez a legjobb módja annak, hogy megtegyük.

- a near, past, like, worth melléknevek maguk is elöljárók, ezért mellettük a Gerund elöljárószó nélkül áll.

Pl.: The sun is near setting. - A nap lemenőben van.

That doesn't look like leading a happy life. - Ez nem látszik boldog életnek.

The opinions of an old man are always worth listening to. - Egy öregember véleményét mindig érdemes meghallgatni.

4. A Gerund mint határozószó:

Az elöljárószós Gerund többféle határozóként is szerepelhet a mondatban.

Pl.: He succeeded in solving the problem. - Sikerült megoldania a kérdést.

He couldn't prevent me from running away. - Nem tudott megakadályozni abban, hogy elfussak.

I prefer swimming to dancing. - Jobban szeretek úszni, mint táncolni.

On opening the door the mother saw the whole children's room in disorder. - Amikor az anya kinyitotta az ajtót, rendetlenséget talált az egész gyerekszobában.

After finishing their homework the boys began to play. - Miután a fiúk befejezték a házi feladatukat, elkezdtek játszani.

You cannot write on the blackboard without having a chalk. - Nem tudsz írni a táblára, ha nincs krétád.

He took to drinking. - Ivásnak adta a fejét.

Many men were killed for upholding their political persuasions. - Sok embert gyilkoltak már meg amiatt, hogy ragaszkodtak a politikai meggyőződésükhöz.

How about going to the cinema? - Mit szólnál, ha elmennénk moziba?

- néhány névszó ( worth, busy, no good, no use, no point stb.) után elöljárószó nélküli Gerund áll.

Pl.: It is no use crying over spilt milk. - Késő bánat, ebgondolat. (Nem érdemes sírni a kiőmlött tej miatt.)

There is no point in quarrelling with your friends. - Nincs értelme vitatkozni a barátaiddal.

This book is worth reading. - Ezt a könyvet érdemes elolvasni.

He is busy cooking lunch. - Ebédfőzéssel van elfoglalva.

It's no good talking to him, because he never listens. - Nincs értelme beszélni hozzá, úgysem figyel oda soha.

Nézzünk néhány igét amely után csak Gerund állhat:

to admit - bevallani, to appreciate - nagyra becsülni, to avoid - elkerülni, to consider - tekinteni valaminek, to delay - elhalasztani, to postpone - elhalasztani, to suggest - javasolni, to prevent - megakadályozni, to keep - maradni, tartani, to recall - visszahívni, to tolerate - elviselni, to resist - ellenállni stb.

 

Most pedig foglaljuk össze a Gerund használatát:

 

Learning of languages is very useful. - A nyelvtanulás nagyon hasznos.

I never forget learning the new words. - Sosem felejtem el megtanulni az új szavakat.

I remember learning the new words. - Emlékszem, hogy megtanultam az új szavakat.

We never finish learning. - A tanulást sosem fejezzük be.

Don't miss the opportunity of learning languages. - Ne mulaszd el a lehetőséget, ha nyelveket tanulhatsz.

I'm not used to speaking English. - Nem vagyok hozzászokva hogy angolul beszéljek.

I don't like learning alone. - Nem szeretek egyedül. tanulni.

After learning English I went out. - Angoltanulás után elmentem otthonról.

This language is worth learning. - Ezt a nyelvet érdemes megtanulni.

I'm busy learning English. - Angoltanulással vagyok elfoglalva.

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés