Szombat, 2019-10-19, 5:24 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Az ige névszói alakjai:Participle


III. Participle

 

Magyar megfelelője a melléknévi igenév.

 

A Participle alakjai

 

 

Active

Passive

Present

seeing - látó, látva, látván

being seen

Perfect

having seen - látva, látván

having been seen

Past

 

seen - látott, látva, látván

 

1. A Participle mint alany:

My intended has made a nice bookshelf for my room. - A jövendőbelim csinált egy szép könyvespolcot a szobámba.

The sick and wounded were sent home. - A betegeket és a sebesülteket hazaküldték.

The unemployed is stanting in a queue for a benefits. - A munkanélküli segélyért áll sorban.

2. A Participle mint tárgy:

They accompanied the departed as far as the cemetery at the end of the village. - Az elhunytat elkísérték a falu szélén található temetőig.

3. A Participle mint jelző:

Tulajdonképpen ez az igazi melléknévi igenév, ha magyarra fordítjuk.

A Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: éneklő, alvó, utazó, stb.) cselekvő jelentésű igealak. Példák: the following day - a következő nap; the rising moon - a felkelő hold, a living poet - egy élő költő, stb.

He is reading an amusing book. - Egy szórakoztató könyvet olvas.

A Past Participle (befejezett melléknévi igenév: látott, törött megírt stb.) szenvedő jelentésű.

Példák: a broken window - egy törött ablak, a written letter - egy megírt levél, a drunken man - egy részeg ember, a well behaved boy - egy jól nevelt fiú.

He is a well-known novelist. - ő egy ismert regényíró. A főnév mögött álló melléknévi igenév a jelzői mellékmondatok rövidítésére szolgál.

- jelen idejű:

Pl.: The boy (who is) standing behind the tree is my son. - A fiú, aki a fa mögött áll, a fiam.

Pick up the slip of paper (wich is) lying on the floor. - Vedd fel azt a papírdarabot, amelyik a padlón hever.

They saw a girl [who was) wearing yellow jeans. - Láttak egy lányt, aki sárga farmert viselt.

- múlt idejű:

Pl.: This is a picture painted some hundred years ago. - Ez egy olyan festmény, amelyet évszázadokkal ezelőtt festettek (lett festve).

She is a girl loved by everybody. - Olyan lány, akit mindenki szeret.

A múlt idejű melléknévi igenévvel a legtöbbször előidejűséget fejezünk ki.

Pl.: They live in a town founded one thousand years ago. - Egy ezer éve alapított városban laknak.

4. A Participle mint az állítmány névszói része:

The boy came running. - A fiú futva jött.

He stood looking at me. - Engem nézve állt ott. (Ott állt, és engem nézett.)

- az Accusative with Infinitive szerkezettel kapcsolatban felsorolt, érzékelést jelentő igék után (to feel - érezni, to hear - hallani, to see - látni, to watch - nézni,) tárgyesettel álló melléknévi igeneves (Accusative with Participle) szerkezetet is használhatunk. Ebben az esetben a Participle a cselekvés leírására szolgál.

Pl.: I saw the train crossing the bridge. - Láttam, amint a vonat áthaladt a hídon.

I heard her singing in the opera. - Hallottam énekelni az operában.

- a to have és a to get segédigék mellett a Past Participle a műveltetés kifejezésére szolgál.

Pl.: He had his hair cut. - Levágatta a haját. (Műveltető értelem nélkül is használhatjuk. Ilyenkor azonban a cselekvés eredményének a jelzésére szolgál: She had her finger cut. - Elvágta az ujját.)

5. Participle-s mondatrövidítések:

A Participle-t gyakran használjuk mellékmondatok rövidítésére.

A) Időhatározói mellékmondatokban:

(When I was...) Going to the cinema, I met my best friend. - (Amikor moziba mentem...) Moziba menet találkoztam a legjobb barátommal.

(While I was...) Waiting for her, I saw an interesting poster. - (Amíg rá vártam...) Rá várva láttam egy érdekes plakátot.

A when és a while az igenév előtt akár meg is maradhat:

When going to the cinema..., While waiting for her... stb.

Having eaten the chicken, he asked for some icecream. - Miután megette a csirkét, kért egy kis fagylaltot.

Finishing his work, he went home. - Miután befejezte a munkáját, hazament.

Having returned from the shopping, she started to cook. - Miután visszatért a bevásárlásból, főzni kezdett.

Ügyeljünk arra hogy a két tagmondat alanya megegyezzen, mert csak abban az esetben lehet rövidíteni!

B) Okhatározói mellékmondatokban:

Not having received an answer, I wrote another letter. - Mivel nem kaptam választ, írtam egy másik levelet.

Being afraid of dogs, he decided not to become a postman. - Mivel félt a kutyáktól, úgy döntött, hogy nem lesz belőle postás.

Having plenty of time, I walked to the meeting. - Mivel sok időm volt, gyalog mentem a találkozóra.

Arrived at the village, he proceeded to the inn. - A faluba érkezvén, a kocsmába indult.

G) Módhatározói mellékmondatokban:

He sat in front of TV set laughing loudly. - Hangosan nevetve ült a TV előtt.

She stopped in the middle of the room frightened of the mouse. - Megállt a szoba közepén, megijedve az egértől.

He went through the street, looking at the houses. - Átment az úton, miközben a házakat nézegette. (A házakat nézegetve ment át az úton.)

The old lady came into the room thinking loudly. - Az idős hölgy hangosan gondolkodva lépett a szobába.

Ha az alanyok különbözőek, úgy oldjuk meg a dolgot, hogy a Participle elé a with elöljárót tesszük:

She sat at the table with her children shouting around her. - Az asztalnál ült, és közben a gyerekei kiabáltak körülötte.

With everybody speaking, nobody could make himself understood. - Mivel mindenki egyszerre beszélt, senki sem tudta megértetni magát.

Amikor a Participle-t tartalmazó mondat alanya más, mint a főmondaté azt úgy hívják: önálló Participle.ű

További példák:

Dinner being over, we went for a walk. - Miután a vacsora véget ért, sétálni mentünk.

The surface of the earth consists of land and water, one-fourth being land and three-fourths water. - A Föld felszíne vizből és szárazföldből áll, egynegyede szárazföld, és háromnegyede a víz.

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés