Szombat, 2019-10-19, 4:48 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Egyéb előjárószók


Egyéb elöljárószók:

 

1. down

Jelentése: le, ellentéte: up.

a. / Térben:

down the river - lefelé a folyón, down town - benn a városban (de: downtown - belváros!), down the hill - a dombról lefelé, to fall down the stairs - leesni a lépcsőről

The blind is down. - A redőny le van húzva.

b. / Időben:

down to recent times - a legújabb időkig, down fom the l6th century - a XVI. század óta.

c. / Átvitt értelemben:

down in the country - lent vidéken, to be down with a cold - megfázással feküdni, petrol is down - lement az üzemanyag ára, to be down on one's luck - valakinek nincs szerencséje

Down with him! - Le vele! I am down on my luck. - Pechem van. He is down and out. - ő egy lecsúszott alak.

2. up

Jelentése: fel. Ellentéte: down.

a. / Térben:

to go up the stairs - felmenni a lépcsőn, to climb up a tree - felmászni egy fára, up the river - a folyón felfelé, up the hill - fel a dombra, up the wall - fel a falra, to walk up and down - fel s alá járkálni

b. / Időben:

up to now - mostanáig, up to this day - mind a mai napig

c. / Átvitt értelemben:

she is up - fenn van, ébren van, the moon is up - felkelt a hold, prices are up - az árak felszöktek, one goal up - egy góllal vezet, up-to-date - időszerű(en), up the stream - szemben az árral

What's up? - Na mi van? "Road up!" - Vigyázz, útépítés? Time is up. - Lejárt az idő.

3. for

Jelentése: -ért, miatt, helyett, okából, céljából, -ra, -re, érdekében, mellett.

a: / Térben:

For miles and miles you see nothing but trees. - Mérföldeken keresztül csak fákat látsz.

They walked for two miles. - Két mérföldet gyalogoltak.

b. / Időben:

for two days - két napig, két napja, for several years - néhány évig, néhány éve.

c / Egyéb jelentései:

a kingdom for a horse - a királyságot egy lóért, eye for eye - szemet szemért, tooth for tooth - fogat fogért, for sale - eladó

He sold his house for 30,000 pounds. - 30.000 fontért adta el a házát.

Let's go for a walk. - Menjünk sétálni!

Here we have to change for Dover. - Itt át kell szállnunk Dover felé.

What shall we have for dinner? - Mit együnk vacsorára (ebédre)?

We go home for holidays. - Hazautazunk szabadságra.

He went for a soldier. - Beállt katonának.

I bought some toys for my children. - Vettem néhány játékot a gyerekeimnek.

He is writing for me, because I have a pain in my hand. - Helyettem ír, mivel nekem fáj a kezem.

She wept for joy. - Örömében sírt. / Sírt az örömtől.

They took me for my sister. - Összetévesztettek a nővéremmel.

He was punished for stealing. - Lopásért volt büntetve.

I cannot see the sun for the clouds. - A felhőktől nem látom a napot.

I work hard for my living. - Keményen dolgozom a megélhetésemért.

My son is tall for his age. - A fiam a korához képest magas.

This preposition, for example; is difficult. - Ez az elöljáró például nehéz.

- for elöljáróval sok igét használunk: to ask for - kérni, to apply for - folyamodni valamiért, to change a dress for another - átöltözni, to die for the liberty - meghalni a szabadságért, to like for its taste - szeretni az ízét, íze miatt, to look for - keresni, to prepare for dinner - készülődni a vacsorához, to prepare for an examination vizsgára készülni, to set for India - útnak indulni Indiába, to send for a doctor - orvosért küldeni, orvost hívni, to search for hidden treasure - elrejtett kincsek után kutatni stb.

4. of

Jelentése: -ból, -ből, közül. Ma már inkább csak a birtokviszony és az összetartozás jelzésére szolgál.

PL: the son of my friend - a barátom fia, the roof of my house - a házam teteje, the works of Shakespeare - Shakespeare művei, a friend of mine - az egyik barátom, the love of work - a munka szeretete, the City of London - London városa, the University of Oxford - Oxford Egyeteme, the Duke of Kent - Kent hercege

He is somebody of royal blood. - Királyi vér csörgedezik az ereiben.

It is a thing of the past. - Ez már a múlté.

- használjuk ún. részelő birtokos esetként:

a glass of water - egész pohár víz, a bottle of wine - egy üveg bor, a piece of bread - egy darab kenyér, a lot of people - sok ember, a large sum of money - nagy összegű pénz, both of us - mi, mind a ketten, a pair of shoes - egy pár cipő

- minőség, milyenség kifejezésére:

a child of ten - egy tízéves gyerek, a man of wealth (a wealthy man) - egy gazdag ember, a lady of fashion (a fashionable lady) - egy divatos hölgy, the art of painting - a festészet, a student of medicine - orvostanhallgató, the smell of onion - hagymaszag, The Learing Tower of Pisa - a Pisai ferdetorony, a professor of history - történelemprofesszor, a hat of his own making - saját készítésű kalap

- szókapcsolatokban:

way of living - életmód, presence of mind - lélekjelenlét, point of wiew - nézőpont, chaplet of flowers - virágkoszorú, of course - természetesen, all of a sudden - hirtelen, ahead of - előtt, because of - miatt, by means of - segítségével, in case of - esetén, in front of - előtt, in spite of - ellenére, instead of - helyett, in the middle of - a közepén

Példamondatok of-os igékkel:

The human body consists of three principal parts. - Az emberi test három fő részből áll.

My desk is made of wood. - Az íróasztalom fából készült.

This house is built of bricks. - Ez a ház téglából épült.

I haven't heard of his death. - Nem hallottam a halálhírét.

Is this the boy you so often spoke of? - Ez az a fiú, akiről olyan sokszor beszéltél?

She was thinkig of him all day. - egész nap rá gondolt.

He didn't take notice of what I said. - Nem vette figyelembe, amit mondtam.

My little son is afraid of dogs. - A kicsi fiam fél a kutyáktól.

I'm quite certain of his success. - Biztos vagyok a sikerében.

I'm very fond of my mother. - Nagyon szeretem az édesanyámat.

I'm very fond of ham and eggs. - Nagyon szeretem a sonkát tojással.

The table is full of books. - Az asztal tele van könyvekkel.

I'm very glad of your company. - Nagyon örülök a társaságodnak.

He was found to be innocent of the murder. - Ártatlannak találták a gyilkosságban.

I'm sure of his honesty. - Biztos vagyok az őszinteségében.

I'm tired of listening to your stories. - Unom már hallgatni a történeteidet.

5. with

Jelentése: -val, -vel, -nál, -nél, -tól, -től.

We write with pen. - Tollal írunk.

She covered her face with her handkerchief. - Eltakarta az arcát a zsebkendőjével.

He cut the onion with a knife. - Késsel vágta össze a hagymát.

He shaves with a razor. - Borotvával borotválkozik.

She lives with her mother and brother. - Az anyjával és a bátyjával lakik.

What is the matter with him? - Mi baja van?

He was taken into hospital with a fracture in his leg. - Lábtöréssel került kórházba.

I have no money with me. - Nincs nálam pénz.

I left my book with my friend. - A barátomnál hagytam a könyvem.

I stay with my friend. - A barátomnál szállok meg.

I'm stiff with cold. - Elgémberedtem a hidegtől.

She is silent with shame. - Hallgat a szégyentől. / Szégyenében elnémult.

Igék, amelyek with elöljáróval járnak: to agree / to disagree with sg - egyet (nem) érteni valamivel, to argue with - vitatkozni valakivel, to be filled with - tele van valamivel, to collaborate with - együttműködni valakivel, to compare with - összehasonlítani valamivel, to mix water with whisky - összekeverni a whiskyt vízzel, to share sg with sy - megosztani valamit valakivel

- egyéb szókapcsolatok: together with - együtt, with energy - energikusan, with ease - könnyedén, with great attention - hatalmas odafigyeléssel, with pleasure - szívesen, boldogan, with all my heart - teljes szívemből, to be with child - állapotosnak lenni
Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés