Szombat, 2019-10-19, 4:42 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Függő beszéd II


Változatlan marad

 

had done

I had done it.

He said he had done it.

would

I would do it.

He said he would do it.

could

I could do it.

He said he could do it.

should

I should do it.

He said he should do it.

ought to

I ought to do it.

He said he ought to do it.

might

I might do it.

He said he might do it.

had better

I had better do it.

He said he had better do it.

must

I must sleep.

He said he must sleep.

 

A that kötőszó akár el is maradhat, ha mégis használjuk, sose tegyünk elé vesszőt!

A közelre mutató szavak helyébe a megfelelő távolra mutató szavak kerülnek, valamint a személyes névmások is értelemszerűen megváltoznak.

this - that: Pl.: "This is my book", Mike said. - Mike said that was his book. (Mike azt mondta, hogy ez az ő könyve.)

these - those: Pl.: "I've been watching you these ten minutes", John said. - John said he had been watching me those ten minutes. (John azt mondta, hogy már tíz perce engem figyel.)

here - there: Pl.: "I'm here", David said. - David said that he was there. (David azt mondta, hogy itt van.)

now - then: Pl.: "Now we go out", Peter said. - Peter said then they went out. (Péter azt mondta, hogy ők most elmennek.)

Ugyanígy: yesterday - the day before yesterday, tomorrow - the next day; this week - that week, last month - the month before, next (year) - the next, following (year), ... ago - ..: before stb.

Általában azt figyelhetjük meg, hogy az igeidők egyet lépnek visszafelé az eredetihez képest.

Nem kell időt egyeztetni a következő esetekben:

- ha örök érvényű igazságot, állandó szokást vagy tulajdonságot mondunk el.

Pl.: The lion is terrible, when hungry. - John said (that) the lion is terrible, when hungry. (John azt mondta, hogy az oroszlán rettenetes, amikor éhes.)

Pl.: Good news is always welcome. - John said (that) good news is always welcome. (John azt mondta, hogy a jó híreket mindig mindenki szívesen fogadja.)

- ha jövő idejű cselekvésre utalunk.

Pl.: He will be eighteen next year. - He said (that) he will be eighteen next year. (Azt mondta, hogy jövőre lesz tizennyolc éves.)

Pl.: They will do it tomorrow. - He said (that) they will do it tomorrow. (Azt mondta, hogy holnap megcsinálják.)

- ha az összetett mondatban Simple Past és Past Continuous együtt szerepel.

Pl.: They were sailing slowly when it happened: - He said (that) they were sailing slowly when the accident happened. (Azt mondta, hogy lassan vitorláztak, amikor a baleset történt.)

- wish, would rather, it is time esetén.

Pl.: I wish you were here. - He said (that) he wished you were there. - (Azt mondta, hogy bárcsak ott lennél.)

Pl.: I'd rather you waited. - He said (that) he would rather I waited. - (Azt mondta, hogy inkább várjak.)

A have to a következőképpen változhat meg:

ha a cselekvés ideje megegyezik a főmondatéval, akkor had to lesz belőle:

Pl.: I always have to drive carefully. - He said he always had to drive carefully. (Azt mondta, hogy mindig óvatosan kell vezetnie.)

- ha a cselekvés a főmondathoz képest a jövőre vonatkozik, akkor would have to lesz belőle.

Pl.: I have to be there by seven. - He said he would have to be there by seven. (Azt mondta, hogy hétre ott kell lennie.)

Feltételes mondatok esetén:

- a feltételes jövő igeidői egyet lépnek vissza, vagyis jelen időből múlt időbe kerülnek.

Pl.: I'll buy this car if I have more money. - He said he would buy that car if he had more money. (Azt mondta; hogy megveszi ezt az autót, ha sok pénze lesz.)

- a feltételes jelen és múlt igeidői nem változnak meg.

Pl.: If you came to me, I would show you my flowers. - She said if I went to her she would show me her flowers. (Azt mondta, hogyha elmennék hozzá, megmutatná a virágait.)

Ha a főmondat felszólítás, kétféleképpen változhat meg a feltételes mondat:

Pl.: Tell me the particulars, if you want I help you. - He told me to tell him the particulars if I wanted he helps me. - (Azt mondta, hogy mondjam el a részleteket, ha azt akarom, hogy segítsen.)

Ugyanez a mondat másképpen:

- He said if I wanted he helps me, I should tell him the particulars.

Amennyiben a függő beszéd mellékmondata van felszólító módban, akkor főnévi igeneves szerkezetet kell képezni (to + Infinitive).

Pl.: "Speak loud", Peter said. - Peter told me to speak loud. (Péter azt mondta, hogy beszéljek hangosan.)

"Don't be silly", Judy said. - Judy, told me not to be silly. (Judy azt mondta, ne legyek buta.)

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés