Szombat, 2019-10-19, 5:39 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Helyhatározók II


10. besides

Jelentése: azonkívül, még.

Besides a sister I have two brothers. - A lánytestvéremen kívül van még két fiútestvérem.

There were many people besides me. - Sok ember volt ott rajtam kívül.

11. along

Jelentése: mentén, hosszában.

We walked along the shore. - A part mentén sétáltunk.

T'here were, many cars waiting along the road. - Sok autó várakozott az út mentén.

12. near

Jelentése: közel, mellette:

a. / Térben: near me - mellettem; near the station - az állomás közelében, nearby - közeli.

b. / Időben: (ez a jelentése ritkán használatos)

It was near morning, when we left the house. - Már majdnem reggel volt, amikor elhagytuk a házat.

My mother is near forty. - Az anyám majdnem negyven éves.

Let's hurry. The sun is near setting. - Siessünk! A nap rövidesen lenyugszik.

It was a near thing for him to have a near escape. - Éppen hogy csak megmenekült.

It was a near miss. - Majdnem talált.

It's a near translation. - Ez egy pontos fordítás.

13. next

Jelentése: legközelebbi, szonnszédos.

a. / Térben: mindig to-val áll.

I got a seat next to the window. - Az ablak melletti ülést kaptam.

There is a bookshop next to the post office. - Van egy könyvesbolt a posta mellett.

b. / Időben: next day - másnap; next day but one - harmadnap, the next time - legközelebb, next week - a következő héten, next year - jövőre, this day next year - mához egy évre, next to last - utolsó előtti.

c. / Átvitt értelemben: the thing next my heart - ami nekem a legkedvesebb / ami közel áll a szívemhez, a person in my next... - a hozzám legközelebb álló személy.

14. round, around

Jelentése: körül.

They were sitting around the table. - Az asztal körül ültek.

He went around the world. - Körbejárta a földet.

The girl threw her arms round his neck. - A lány átölelte a fiú nyakát.

He has been around a lot. - Sokat látott a világból.

15. about

Jelentése: körül, -nál, -nél; -ról, -ről; körülbelül. Különbség a round és az about között az, hogy az about tágabb kört jelent. A round és az about állhatnak együtt is.

a. / Térben valami körül: about here - errefelé, there was no one about - senki sem volt a közelben

walls about the city - falak a város körül, walking about - körülsétálni

Look about you. - Nézz körül!

b. / Időben: körül, körülbelül.

about midnight - éjfél körül, about eight in the morning - reggel 8 körül, it is about time - ideje volna már

c. / Átvitt értelemben:

Igék, amelyek about-tal állnak: to speak, to tell, to say,  to consult about - beszélni valamiről, to know about - tudni valamiről, to dream about - álmodni valamiről, to think about - gondolni valamire, to see about - utána nézni valaminek stb.

She is about right. - Nagyjából igaza van.

He's about to leave. - Indulni készül.

What is it about? - Miről van szó? / Miről szól?

I have no money about me. - Nincs nálam pénz.

What are you quarrelling about? - Miről vitatkoztok?

Go about your business. - Menj a dolgodra!

We are very anxious about our friend's safety. - Nagyon aggódunk a barátunk biztonsága miatt.

How about it? - Mi van vele? / Hogy· állunk vele?

How about a drink? - Mit szólnál egy italhoz?

16. before

Jelentése: előtt, elé.

a./ Térben: before the house - a ház előtt, before me - előttem, before the judge - a bíróság előtt.

b. / Időben: before breakfast - reggeli előtt, the day before yesterday - tegnapelőtt, before one o'clock - egy óra előtt, before next week - a jövő hét előtt

I had told you a week before. - Egy héttel azelőtt mondtam neked.

I have never seen him before. - Korábban sohasem láttam őt.

c. / Átvitt értelemben:

I have a difficult task before me. - Egy nehéz feladat áll előttem. (Egy nehéz feladat előtt állok.)

"We believe in life before death." - "Mi a halál előtti életben hiszünk." (A Christian Aid segélyszervezet szlogenje)

17. behind

Jelentése: mögött, mögé, hátul.

a. / Térben: behind the curtain - a függöny mögött, behind a tree - egy fa mögött, behind him - mögötte, from behind that house - a mögül a ház mögül.

b. / Átvitt értelemben:

Peter is behind his class. - Péter lemaradt az osztályától.

The vinner left everybody far behind - A gyöztes messze lehagyott mindenkit.

She is behind her age. - Megette már a kenyere javát.

18. after

Jelentése: után, hátsó.

Az a különbség a behind és az after között, hogy a behind nyugvópontot, az after inkább mozgást, valamiféle sorrendet fejez ki.

a. / Térben: to look after sy - utánanézni valakinek, to call / to shout after somebody - utánakiáltani

He runs after him. - Szaladt utána. Take it after him. - Vidd utána!

b. / Időben: after dinner - vacsora után, day after day - nap nap után, after eight o'clock - nyolc óra után, after the l5th of March - március 15-e után, years after - évekkel azután, soon after - röviddel azután stb.

c. / Átvitt értelemben: the dress after the latest fashion - a legutolsó divat szerinti ruha, to inquire after - érdeklődni vmi. után, to built after a model - minta után építeni, one after the one - egymásután, to look after sy - gondoskodni valakiről stb.

Say / repeat it after me. - Mondd utánam!

I am looking after my children. - Gondoskodom a gyerekeimről.

19. through

Jelentése: át, keresztül.

a. / Térben:

He went through the town. - Keresztülment a városon.

The poison passed through his system. - A méreg átment a szervezetén.

b. / Időben: through twenty-two long years - huszonkét hosszú éven keresztül, all through the night - egész éjszakán át, all through his life - egész életében

c. / Átvitt értelemben: through an advertisement - hirdetés útján, through traffic - átmenő forgalom

I have got through my examination. - Átmentem a vizsgán.

I'm half through this book. - Félig elolvastam már a könyvet.

This train goes through to Vienna. - Ez a vonat közvetlenül Bécsbe megy.

20. across

Jelentése: át, keresztül, túl.

Ha különbséget akarunk keresni a through és az across között, akkor a through térben, közegben való áthaladást jelent, az across pedig inkább felületen való mozgás.

a. / Térben: across the river - a folyón túl / a folyón át, across the street - az utcán át / az utca túloldalán stb.

There is a good shop across the way. - Van egy jó üzlet az út túloldalán.

b. / Átvitt értelemben:

It flashed across my mind. - Átvillant az agyamon.

21. beyond

Jelentése: túl.

a. / Térben:

America is beyond the sea. - Amerika a tengeren túl van.

Siberia is beyond the Urals. - Szibéria az Uralon túl van.

b. / Időben:

She is beyond her twenties. - Túl van a húszas évein.

He stayed beyond an hour. - Több mint egy órát maradt.

c. / Átvitt értelmű jelentése közel áll az about-hoz:

The task is beyond my power. - A feladat erőmön felüli.

He lives beyond his income. - Többet költ, mint amennyit keres.

That is going beyond a joke. - Ez már több, mint tréfa. / Ez tréfának már sok.

22. between

Jelentése: között [két dolog között).

between Budapest and Vienna - Budapest és Bécs között,

between us two - kettőnk között, between eight and nine o'clock - 8 és 9 óra között, between you and me - közted és köztem

The thief walked between two constables. - A tolvaj két rendőr között ment.

23. among

Jelentése: között (kettőnél több dolog között)

one among many - egy a sok közül, from among the crowd - a tömegből stb.

The town lies among the mountains. - A város hegyek között fekszik.

He fell among thieves. - Rablók közé került.

24. against

Jelentése: szemben, ellen.

against each other - egymás ellen, against a black background - fekete háttér előtt, against the receipt - nyugta ellenében stb.

I want to exchange my bike against a car. - Autóra akarom cserélni a biciklimet.

Place the ladder against the wall. - Támaszd a létrát a falnak!

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés