Szombat, 2019-10-19, 5:53 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Kötőszók: mellérendelő összetett mondat


A Kötőszók

 

A kötőszókkal szavakat, mondatokat kapcsolunk össze. Egy részükkel találkoztunk már a határozószóknál és az elöljáróknál. Most ismerkedjünk meg a többivel is.

 

Mellérendelő összetett mondatok kötőszavai

 

1. Kőtőszók, amelyek összekapcsolnak:

and - és

Show me a liar, and I'll show you a thief. - Mutass nekem egy hazugot, és én mutatok neked egy tolvajt.

also - is

I also have a cat. - Nekem is van egy macskám.

as well as - éppen úgy

He is as well as you a student. - Ő éppen úgy diák, mint te.

both - mindkettő

He invited both of them to dinner. - mindkettőjüket meghívta vacsorára.

not only... but also... - nemcsak... hanem... is

You must not only know how to spend your time, you must also know how to use it. - Nemcsak azt kell tudnod, hogyan töltsd el az idődet, hanem azt is tudnod kell hogyan használd ki.

2. Kőtőszók, amelyek elválasztanak:

or - vagy

Tea or coffee, please? - Teát vagy kávét parancsol?

either - sem

(Ha az ige tagadó alakban áll, ezt használom!)

He couldn't go there, and I couldn't either - ő sem tud elmenni, és én sem.

neither - sem

[Ha az ige állító alakban van, ezzel tagadok!)

I don't like it. - Neither do I. - Nem szeretem őt. - Én sem.

Gyakran szerepel együtt a nor-ral:

Neither be nor I can speak Dutch. - Sem ő, sem én nem beszélünk hollandul.

nor - sem

He can't do it, and nor can I. - Nem tudja megcsinálni, és én sem.

else - különben, más

He drinks little else than water. - Alig iszik mást, mint vizet.

otherwise - egyébként, különben

Leave the door open, otherwise I can't come in. - Hagyd nyitva az ajtót, mert különben nem tudok bemenni.

3. Kötőszók, amelyek ellentétes értelmű mondatokat kapcsolnak össze:

but - azonban, de, csak, hanem

I like dogs but I don't like cats. - Szeretem a kutyákat, de nem szeretem a macskákat.

I know but I forgot it. - Tudtam, csak elfelejtettem.

He has but a few books left. - Csak egy pár könyve maradt.

still - mégis

My homework is very difficult, still I want to do it alone. - A házi feladatom nagyon nehéz, mégis egyedül akarom megcsinálni.

still not - mégsem

He is very rich, still he is not contented. - Nagyon gazdag, és mégsem elégedett.

yet - mégis (talán ezt használjuk gyakrabban)

He is very rich, yet he is not contented

however - bármennyire, azonban; mégis

All men were against him, he stuck, however, to his point. - Mindenki ellene volt, ő mégis ragaszkodott a véleményéhez (akaratához).

(Figyeljük meg a használatát, hogyan helyezkedik el a mondatban két vessző között! Lehetne persze a mellékmondat elején is.)

only - csak, azonban, kivéve

Go where you like, only don't be here. - Menj ahová akarsz, csak ne légy itt!

4. Kötőszók, amelyek következtetnek:

therefore - ezért

I think, therefore I am. - Gondolkodom, tehát vagyok.

Living is dear therefore we have to economize. - A megélhetés drága, ezért takarékoskodnunk kell.

then - akkor, azután, majd

The hero had spoken, then died. - A hős szólott, majd meghalt.

so - így, így hát, ezért

It is time, so let us start. - Itt az ideje, így hát kezdjük el.

5. magyarázó kőtőszó:

for - mert, ezért

He will die some day, for all men are mortal. - Egy napon meg fog halni, mert minden ember halandó.

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés