Szombat, 2019-10-19, 5:36 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Szórend


A szórend

 

1. Az egyenes szórend

 

Általában egyenes a szórend a kijelentő mondatokban. Kérdő mondatban csak akkor van egyenes szórend, ha alanyra kérdező kérdőszót használunk. Ez lehet a what, who, which vagy a how, much, how many + főnév.

Pl.: Who saw him? - Ki látta őt?

How many children are there? - Hány gyerek van ott?

Which book is yours? - Melyik könyv a tied?

A függő-kérdő mondatban is egyenes a szórend. (Lásd még a határozói mellékmondatoknál!)

Pl.: I asked what it was. - Megkérdeztem, mi volt az.

You have no idea how beautifully she sings. - Fogalmad sincs, hogy milyen szépen énekel.

 

2. A fordított szórend

 

a / Egyenes kérdésben minden esetben.

Pl.: What have you in your hand? - Mi van a kezedben?

What have you been doing since I saw you last? - Mit csináltál azóta, hogy utoljára láttalak?

b / Fordított szórendet használunk azonban a mondatokban is, amelyek elején tagadószó vagy nor, never, weither, no sooner stb. áll, valamint a not-tal tagadott mondatrész után.

Pl.: Never in my life have I heard or see such a thing. - Soha életemben nem láttam, vagy hallottam ehhez hasonlót.

Not a single word did he say. - Egy szót sem szólt.

c / Feltételes és óhajtó mondatokban.

Pl.: Had I know it. - Bárcsak tudtam volna!

Had we never met. - Bárcsak sose találkoztunk volna!

Long may he live! - Éljen soká!

d / Ha az állítmány jelzőjét a nyomaték kedvéért a mondat elejére tesszük.

Pl.: Such is life. - Ilyen az élet.

Happy is the man that found a true friend. - Boldog az az ember, aki igaz barátra talált.

e / There is, there are után.

Pl.: While there is life, there is hope. - Amíg élünk, remélünk.

There is a book on the table. - Van egy könyv az asztalon.

Fordított szórendet lehet még használni:

1. A here, there, then, valamint off, down, away, in, up, back stb. határozószók után:

Pl.: Here's the book you are looking for. - Itt van az a könyv, amit keresel.

2. Elöljárós határozószók után:

Pl.: After rain comes sunshine. - Eső után jön a napsütés.

3. A so és a nor után, ha jelentésük "is", illetve "sem":

Pl.: We are hungry. - So am I. / Éhesek vagyunk. - Én is.

He didn't go to school. - Nor did she. / Nem ment iskolába. - Ő sem.

4. Felkiáltó mondatokban:

Pl.: Isn'-t it a lovely day! - Hát nem szép napunk van!

5. Fordított szórendet használunk akkor is, ha a nyomatékosítást a do-val fejezzük ki.

Pl.: How splendidly does the boy drive. - Milyen nagyszerűen vezet a fiú.

 

3. Határozói mellékmondatok szórendje

 

A kötőszóként használt kérdőszavak után mindig egyenes a szórend.

Pl.: Where care lodges, sleep will never lie. - Ahol gond lakik, ott soha sincs alvás.

Fight for peace, wherever you may be. - Akárhol is vagy, harcolj a békéért.

I'll go back to where I came from. - Visszamegyek oda, ahonnan jöttem.

Időhatározói mellékmondatokban, ha az időhatározó után van alany és állítmány, egyenes a szórend:

Pl.: When the cat is away, the mice will play. - Amikor nincs otthon a macska, cincognak az egerek. (Szó szerint: játszanak az egerek.)

As we were walking at the riverside, we met our friend. - Miközben sétáltunk a tengerparton, találkoztunk a barátunkkal.

After the table was cleared, we played. - Miután leszedtük az asztalt, játszottunk.

It is many years since I was in Egypt. - Jó néhány éve már, hogy Egyiptomban jártam.

I'll send a telegram as soon as I get there. - Táviratozni fogok, amint megérkeztem.

A when, till, while után Participle (melléknévi igenév) is állhat:

Pl.: While staying in London, I visited the British Museum. - Amíg Londonban voltam, megnéztem a British Múzeumot.

Az after, since, on, in, before, használata esetén, Gerund-dal (-ing form-mal) rövidíthetünk:

Pl.: Before going for a walk I wrote three letters. - Mielőtt elmentem sétálni, megírtam három levelet.

Always be diplomatic before inserting a knife in your enemy's back. - Mindig légy tapintatos, mielőtt ellenséged hátába mártod a kést.

After getting up I began to dress. - Miután felkeltem, elkezdtem öltözködni.

Okhatározói mellékmondatokban is egyenes szórend van.

Pl.: I took my umbrella with me, because I was afraid it would rain. - Magammal vittem az esernyőmet, mert attól tartottam, hogy esni fog.

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés